Ανακτηση SSD δισκων

Solid State Drive – Ανάκτηση SSD

Η DataRecall παρέχει την υπηρεσία ανάκτησης δεδομένων για όλους τους SSD δίσκους και για λειτουργικά συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία NAND flash για όλους τους φορητούς υπολογιστές.

Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ κανονικών σκληρών δίσκων και δίσκων SSD, με την πιο σημαντική να είναι ότι ο SSD δεν έχει μηχανικά μέρη. Γενικά, πολλοί άνθρωποι οδηγούνται στο να πιστεύουν ότι τα δεδομένα τους είναι πολύ ασφαλέστερα σε έναν δίσκο SSD, από ό,τι σε ένα κανονικό δίσκο που αποτελείται από μηχανικά μέρη. Δυστυχώς αυτό δεν είναι ισχύει. Οι SSD δίσκοι είναι πιο ευάλωτοι σε βλάβες και επηρεάζονται εκεί που σε ορισμένες περιπτώσεις ένας κανονικός σκληρός δίσκος δεν θα είχε πρόβλημα!

Κάποια σφάλματα που μπορεί να εμφανιστούν αναφέρονται παρακάτω:

• Ξαφνική απώλεια ισχύος
• Μαγνητικά πεδία
• Υψηλή Τάση

Εκτός από αυτό, οι SSD δίσκοι έχουν ένα περιορισμένο αριθμό κύκλων εγγραφής, που μπορεί μελλοντικά να οδηγήσει σε βλάβη του σκληρού και να διακινδυνεύσει ή απώλεια πρόσβασης στα δεδομένα σας.Οι SSD δίσκοι έχουν ένα πολύ περίπλοκο σύστημα ελέγχου (controller), το οποίο βοηθά κατά πολύ να επεκταθεί η αξιοπιστία του και να αυξηθεί η ταχύτητά του. Ο ελεγκτής (controller) λειτουργεί σαν επεξεργαστής που εκτελεί firmware επιπέδου εντολές και είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της απόδοσης του SSD. Ένα παράδειγμα βλάβης σε SSD δίσκο είναι όταν ένα chip χάνει την ικανότητά του να διατηρεί τα δεδομένα ή όταν τα δεδομένα παρουσιάσουν κάποιο σφάλμα το οποίο δεν μπορεί να διορθωθεί με το σύστημα διόρθωσης σφάλματος του SSD. Τότε το chip αντικαθίσταται με ένα άλλο διαθέσιμο, όταν όμως φτάνουμε σε σημείο που οι αντικαταστάτες έχουν εξαντληθεί από πολλαπλά σφάλματα, η μονάδα SSD μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί. Σε όλα τα μέσα αποθήκευσης που έρχονται στα εργαστήρια της DataRecall, είναι απαραίτητο να γίνεται μια καλή διάγνωση στη μονάδα SSD για να έχουμε καλή ιδέα για τα επόμενα βήματα που είναι απαραίτητα για να ολοκληρωθεί η ανάκτηση των δεδομένων σας από τη μονάδα. Μετά την ολοκλήρωση της διάγνωσης ενημερώνουμε άμεσα τους πελάτες μας για το κόστος της ανάκτησης. Όταν η αναφορά κόστους έχει εγκριθεί, ξεκινά αμέσως η διαδικασία ανάκτησης των δεδομένων.

Στα εργαστήρια της DataRecall η εκτεταμένη έρευνά μας σχετικά με το θέμα του SSD μας έχει δώσει πλεονέκτημα στην παροχή λύσεων για τους πελάτες μας. Αρχικά, με προσπάθεια επισκευής της ηλεκτρονικής πλακέτας του SSD δίσκου αν αυτό είναι εφικτό και αν όχι, με μια προηγμένη διαδικασία ανάκτησης χρησιμοποιώντας διαδικασία ανοικοδόμησης των NAND chips, ξεκινώντας με την εξαγωγή του NAND chip από την πλακέτα του δίσκου και την αποκωδικοποίησή του, διαδικασία η οποία διαρκεί αρκετό χρόνο και έχει υψηλό επίπεδο δυσκολίας. Όταν τελειώσει η διαδικασία και τα δεδομένα έχουν εξαχθεί, τα ελέγχουμε για την επιβεβαίωση της ποιότητάς τους.