Ανάκτηση από Βάσεις Δεδομένων

Η DataRecall ανακτά με επιτυχία κατεστραμμένα αρχεία βάσης δεδομένων. Ζημιές σε αυτά τα αρχεία μπορούν να προκληθούν από πολλούς παράγοντες, κάποιοι από τους οποίους καταγράφονται παρακάτω:

Βλάβη Hardware: Βάση δεδομένων που έχει καταστραφεί λόγω της αποτυχίας μιας συσκευής αποθήκευσης, όπως ένας σκληρός δίσκος, σύστημα RAID ή εφεδρική κασέτα (tape).

Βλάβες του συστήματος αρχείων: Βλάβη που προκαλείται σε ένα αρχείο βάσης δεδομένων λόγω βλάβης του συστήματος λειτουργίας (operating system).

Βλάβη στην ίδια τη βάση: Φθορά στο ίδιο το αρχείο της βάσης δεδομένων.

Όταν λαμβάνουμε μια υπόθεση με κατεστραμμένο αρχείο βάσης δεδομένων, ακολουθούμε την παρακάτω διαδικασία για την ανάκτησή της. Αναλύουμε την εσωτερική δομή της βάσης δεδομένων με ειδικά εργαλεία μέσα στα εργαστήριά μας, εξετάζουμε και εντοπίζουμε ποια στοιχεία στη βάση δεδομένων μπορούν να ανακτηθούν, όπως: emails, πελατολόγια, κλπ…. καθώς και στο τελικό στάδιο όπου εξάγουμε τα δεδομένα από τις βάσεις τους, ελέγχουμε την κατάστασή τους και μετά τα προετοιμάζουμε για την παράδοσή τους στους πελάτες μας.

Η DataRecall προσφέρει λύσεις στις παρακάτω πλατφόρμες βάσεων δεδομένων:

  • Βάση δεδομένων της Microsoft SQL Server,
  • Βάση δεδομένων της Microsoft του Exchange Server
  • Microsoft Visual FoxPro βάση δεδομένων DBF
  • SAP Sybase Database
  • Η Oracle Database
  • MySQL Database
  • Βάση δεδομένων FileMaker
  • IBM Lotus Notes βάση δεδομένων

Και πολλά άλλα …

Επικοινωνήστε μαζί μας και μάθετε περισσότερα για προβλήματα σχετικά με τις βάσεις δεδομένων.

 

MB Recovered

 

TB Recovered