Ανακτηση Raid δισκων

Τί είναι το RAID?

RAID… Είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται, προκειμένου οι δίσκοι και η μεταφορά δεδομένων να αποκτήσουν μεγαλύτερη ταχύτητα, μεγαλύτερη ικανότητα και μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό επιτυγχάνεται με το συνδυασμό πολλών δίσκων σε μια λογική μονάδα, ώστε το σύστημα να αναγνωρίζει ένα φυσικό ή περισσότερους λογικούς δίσκους.

Η DataRecall με την μακροχρόνια εμπειρία της, χρησιμοποιεί τις πιο προηγμένες τεχνικές, προσφέροντας λύσεις πάνω σε όλες τις δομές και contoller raid, όλους τους τύπους σκληρών δίσκων πάνω σε raids και για όλες τις αιτίες απώλειας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, φυσικών καταστροφών, λάθος διαγραφή, φθορά αρχείων κ.λ.π…

Διαδικασία ανάκτησης δεδομένων από RAID 

Η ανάκτηση δεδομένων από ένα σύστημα RAID γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της DataRecall. Η διαδικασία ξεκινάει με την κλωνοποίηση όλων των σκληρών δίσκων που ήταν μέρος του συστήματος RAID. Η κλωνοποίηση των σκληρών δίσκων περιλαμβάνει αντιγραφή ανά τομέα όλων των δεδομένων από τον έναν σκληρό δίσκο στον άλλο. Η επιτυχία της διαδικασίας κλωνοποίησης, καθορίζεται με βάση τον τύπο δυσλειτουργίας του σκληρού δίσκου και η επιτυχημένη κλωνοποίηση στις περισσότερες περιπτώσεις καθορίζει και το τελικό αποτέλεσμα της ανάκτησης των δεδομένων.
Όταν η διαδικασία κλωνοποίησης έχει ολοκληρωθεί, ρυθμίζουμε το RAID σύστημα ώστε να λειτουργήσει σαν ολοκληρωμένη μονάδα όπως αρχικά λειτουργούσε. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την εύρεση των παραμέτρων του RAID συστήματος, την σωστή σειρά των δίσκων, ταυτοχρόνως με κάποιες αρκετά σημαντικές παραμέτρους ώστε να μας δοθεί πρόσβαση στα δεδομένα. H ανάκτηση δεδομένων από κατεστραμμένο δίσκο είναι εφικτή και η Data Recall αναλαμβάνει την δύσκολη δουλειά για εσάς.

Η επαναφορά δεδομένων RAID διαφέρει από τις τυπικές διαδικασίες ανάκτησης δεδομένων, καθώς η αρχιτεκτονική αποθήκευσης RAID χρησιμοποιεί μια μοναδική και πολύπλοκη μέθοδο αποθήκευσης και εξαγωγής δεδομένων. Η ανάκτηση δεδομένων RAID μπορεί να είναι για οποιοδήποτε από τα επίπεδα RAID, συμπεριλαμβανομένων των RAID 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 10. Η ανάκτηση απαιτείται συνήθως λόγω τεχνικών σφαλμάτων όπως:

Ελαττωμένος σκληρός δίσκος
Ελαττωματικοί ελεγκτές
Τα δεδομένα έχουν αντικατασταθεί
Διαφθορά εφαρμογών / λογισμικού
Επαναδιαμόρφωση

Η επαναφορά RAID απαιτεί γενικά την ανακατασκευή όλων των συστοιχιών αποθήκευσης RAID στις αρχικές ή τελευταίες γνωστές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις. Το άτομο / λογισμικό πρέπει να γνωρίζει τη διαμόρφωση RAID στο επίπεδο του υλικού, του λογισμικού και του υλικολογισμικού για την επιτυχή ανάκτηση δεδομένων. Ο προσδιορισμός της σωστής συστοιχίας RAID αποτελεί ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας ανάκτησης RAID.

Συμβουλές για το πως να χρησιμοποιήσετε το RAID

Ποτέ μην αντικαταστήσετε το χαλασμένο δίσκο με το δίσκο που ήταν μέρος του προηγούμενου συστήματος RAID…
Εάν ο δίσκος κάνει παράξενους θορύβους, σβήστε τον αμέσως και καλέστε έναν επαγγελματία για βοήθεια όσο πιο άμεσα μπορείτε….
Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία για ανάκτηση πάνω στον χαλασμένο δίσκο του RAID…
Μην κάνετε ανασυγκρότηση του συστήματος…
Σε ενδεχόμενη περίπτωση διακοπής ρεύματος, εν ώρα λειτουργίας του RAID, εάν το σύστημα αποτυγχάνει στην εκκίνηση ή τα δεδομένα δεν είναι προσβάσιμα όταν το ρεύμα αποκατασταθεί, μην χρησιμοποιείτε κανένα λογισμικό και επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για την σωστή κατεύθυνση της διαδικασίας…

 

MB Recovered

 

TB Recovered