Λειτουργικά Συστήματα

Η Data Recall μπορεί να ανακτήσει δεδομένα, από όλα τα διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα και πολλά άλλα:

Linux and Unix

Caldera linux
Corel linux
Debian Linux
Red Hat Linux
SLackware Linux
SuSE Linux
Turbo linux
Vector Linux
IRIX
Sun Solaris
Dunix
Tru64 Unix

Macintosh

Mac OS 8
Mac OS 9
Mac OS 10
Mac OS X

Windows

Windows 2000
Windows 2003
Windows 3.x
Windows 7
Windows 95
Windows 98
Windows CE
Windows ME
Windows NT
Windows Vista
Windows XP

DOS

Ms-dos 1.x – 6.x

Novell