Λειτουργικά Συστήματα

Η Data Recall μπορεί να ανακτήσει δεδομένα, από όλα τα διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα και πολλά άλλα:

Linux and Unix

 • Caldera linux
 • Corel linux
 • Debian Linux
 • Red Hat Linux
 • SLackware Linux
 • SuSE Linux
 • Turbo linux
 • Vector Linux
 • IRIX
 • Sun Solaris
 • Dunix
 • Tru64 Unix

Macintosh

 • Mac OS 8
 • Mac OS 9
 • Mac OS 10
 • Mac OS X

Windows

 • Windows 2000
 • Windows 2003
 • Windows 3.x
 • Windows 7
 • Windows 95
 • Windows 98
 • Windows CE
 • Windows ME
 • Windows NT
 • Windows Vista
 • Windows XP

DOS

 • Ms-dos 1.x – 6.x

Novell

 

MB Recovered

 

TB Recovered