Μόνιμη Διαγραφή/Καταστροφή Δεδομένων

Η εταιρεία Datarecall προσφέρει επιπλέον την υπηρεσία της μόνιμης καταστροφής/διαγραφής των δεδομένων σας.

Επενδύοντας πάντα σε εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας, διαθέτουμε τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνογνωσία για την ολοκληρωτική και οριστική διαγραφή των δεδομένων από όλα τα μέσα αποθήκευσης.

Προσφέρουμε πιστοποιημένη διαδικασία μέσω της οποίας πραγματοποιείται η μόνιμη καταστροφή δεδομένων. Πολλές δημόσιες υπηρεσίες απορρίπτουν τα μέσα αποθήκευσης σε χωματερές, πιστεύοντας ότι έτσι καταστρέφουν οριστικά τα δεδομένα τους. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, απαιτείται ειδική διαδικασία την οποία και εφαρμόζουμε.

Συνοπτικά η Datarecall αναλαμβάνει για εσάς:

•    Την ασφαλέστερη μορφή διαγραφής αρχείων και δεδομένων από παντός είδους μέσα αποθήκευσης.
•    Τον απομαγνητισμό δίσκων.
•    Την ανακύκλωση δίσκων και usb flash.

Η υπηρεσία της μόνιμης διαγραφής δεδομένων και ανακύκλωσης μέσων αποθήκευσης απευθύνεται κυρίως σε κρατικούς φορείς/υπηρεσίες, σε ιδιωτικές εταιρείες αλλά και σε ιδιώτες.

 

MB Recovered

 

TB Recovered