Εχεμύθεια

Κάθε πληροφορία που ανακαλύπτεται από την DATARECALL στην παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης στοιχείων από ελαττωματικά μέσα αποθήκευσης, θεωρείται εμπιστευτική, αποκλειστική και απόρρητη.

Η DATARECALL υποχρεούται να σώσει και να κρατήσει σε απόλυτη εχεμύθεια προσωπικές πληροφορίες του κάθε πελάτη. Η DATARECALL έχει την υποχρέωση να μην αποκαλύπτει πληροφορίες που βρέθηκαν σε τρίτο πρόσωπο χωρίς γραπτή συμφωνία του πελάτη.

Όλοι οι εργαζόμενοι στην DATARECALL στον χρόνο τοποθέτησής τους είναι υποχρεωμένοι βάσει του ποινικού και υλικού κώδικα ευθύνης, να κρατήσουν ως επαγγελματικό απόρρητο κάθε πληροφορία/ες που συλλέγουν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας η οποία παρέχεται στον πελάτη.

Μπορούμε με υπερηφάνεια και σιγουριά να διαβεβαιώσουμε ότι ουδέποτε υπήρξαν παράπονα πελατών σχετικά με απόρρητες πληροφορίες από τα γραφεία μας και σκοπεύουμε να διατηρήσουμε αυτό το εξαίρετο ιστορικό.