Διαφορές μεταξύ MAC address και IP address

Οι διευθύνσεις MAC και IP αποτελούν δύο διακριτικές διευθύνσεις που χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο και σε άλλα δίκτυα υπολογιστών. Κάθε μία από αυτές έχει τις δικές της λειτουργίες και χαρακτηριστικά.

Η διεύθυνση MAC (Media Access Control) είναι μια φυσική διεύθυνση που ανατίθεται σε κάθε συσκευή δικτύου από τον κατασκευαστή της. Η διεύθυνση MAC είναι μοναδική για κάθε συσκευή και χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της συσκευής στο δίκτυο. Αποτελείται από 12 δεκαεξαδικά ψηφία, τα οποία είναι χωρισμένα σε έξι ζευγάρια με κόμματα, όπως για παράδειγμα: 00:11:22:33:44:55. Οι διευθύνσεις MAC λειτουργούν στο επίπεδο σύνδεσης δεδομένων του μοντέλου OSI, και αυτό το επίπεδο είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ γειτονικών συσκευών δικτύου.

Σε αντίθεση, η διεύθυνση IP (Internet Protocol) είναι μια λογική διεύθυνση που ανατίθεται σε κάθε συσκευή δικτύου στο Διαδίκτυο. Αυτή η διεύθυνση χρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση των πακέτων δεδομένων στο Διαδίκτυο. Οι διευθύνσεις IP αποτελούνται από αριθμητικούς χαρακτήρες και είναι πιο γενικές από τις διευθύνσεις MAC. Για παράδειγμα, μια διεύθυνση IP μπορεί να έχει τη μορφή 192.168.1.1.

Συνοψίζοντας, οι διευθύνσεις MAC είναι φυσικές, μοναδικές και χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση συσκευών σε ένα τοπικό δίκτυο, ενώ οι διευθύνσεις IP είναι λογικές, χρησιμοποιούνται για τη δρομολόγηση στο Διαδίκτυο και είναι πιο γενικές.

Η διεύθυνση IP (Internet Protocol) αντιπροσωπεύει μια λογική διεύθυνση που χρησιμοποιείται για να αναγνωρίσουμε μια συσκευή στο Διαδίκτυο. Κάθε συσκευή στο Διαδίκτυο διαθέτει μια μοναδική διεύθυνση IP.

Διαβάστε:  Τι είναι η μνήμη cache στο κινητό

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι διευθύνσεων IP: ο IPv4 με μήκος 32-bit και ο IPv6 με μήκος 128-bit.

Οι διευθύνσεις IP λειτουργούν στο επίπεδο δικτύου στο μοντέλο OSI και χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά δεδομένων ανάμεσα στα δίκτυα.

Τώρα, ας εξετάσουμε τις διαφορές μεταξύ της διεύθυνσης MAC και της διεύθυνσης IP:

 1. Διεύθυνση MAC:
  • Ανατίθεται από τον κατασκευαστή της συσκευής.
  • Είναι μοναδική για κάθε συσκευή.
  • Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της συσκευής σε ένα τοπικό δίκτυο (LAN).
  • Λειτουργεί στο επίπεδο σύνδεσης δεδομένων στο μοντέλο OSI.
 2. Διεύθυνση IP:
  • Ανατίθεται από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή από τον διαχειριστή δικτύου.
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλές συσκευές.
  • Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της συσκευής στο Διαδίκτυο.
  • Λειτουργεί στο επίπεδο δικτύου στο μοντέλο OSI.

Αυτές είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ της διεύθυνσης MAC και της διεύθυνσης IP, και κάθε μία από αυτές έχει τον ρόλο της στη διασύνδεση και την αναγνώριση συσκευών σε ένα δίκτυο.

Καλέστε μας